• Pozemky pro individuální výstavbu 14. rodinných domů se nalézají v Branišově u Českých Budějovic.
 • Lokalita nabízí zcela mimořádnou možnost realizace bydlení “jako za starých časů na vesnici”.
 • Je velmi citlivě zasazena do původní zástavby obce.
 • České Budějovice jsou pouhé 3 km za lesem „Bor“.
 • Toto spojení obce s krajským městem nabízí výjimečnou investiční příležitost

Výhody

 • Obec Branišov je přímými autobusovými linkami spojena s Českými Budějovicemi
 • Optimální vzdálenost k hlavní silnici na České Budějovice zajišťující klid a ochranu před hlukem projíždějících aut
 • Autobusová zastávka je jen “pár kroků” od pozemků
 • Vzácná kombinace bydlení na vsi a přitom jen pár minut od metropole
 • Nádherná příroda kolem
 • Kompletní vybavenost pozemků inženýrskými sítěmi:
  vodovodní šachtou – stačí jen uzavřít smlouvu o připojení s provozovatelem vodovodního řádu
  elektřinou – na každém pozemku jsou elektro-měrné kapličky
  šachtou splaškové kanalizace – každý pozemek má šachtu splaškové vody (do doby výstavby ČOV v Branišově je nutné zjistit na stavební úřadě možnost likvidace odpadních vod)
  šachtou dešťové kanalizace – část pozemků má šachty na dešťovou vodu, na části pozemků jsou otevřené stoky
  datovými rozvody – ke každému pozemku je přiveden optický kabel pro internet
  kompletní dokončení lokality vč. komunikace, veřejného osvětlení